பழைய மாணவர் சங்க வருடாந்த பொதுக்கூட்டம்

இன்று (14.09.2019, சனிக்கிழமை) கனடா, நடேஸ்வராக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்க வருடாந்த பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது!புதிய நிர்வாகக்குழு தேர்வு செய்யப்பட்டது! புதிய செயலாளர் மா.நிர்மலன் அறிவித்துள்ள விபரம் பின்வருமாறு; Nadeswara College Old Students Association Canada’s AGM was held at Senthamarai Hall yesterday.Newly elected committee members are as follows:President – P WickneswaranSecretary – M… Read More