புதிதாகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட நிர்வாகசபை !

 

16.09.2017 அன்று நடைபெற்ற நடேஸ்வராக் கல்லூரி பழைய மாணவர்சங்க (கனடா) வருடாந்த பொதுக்கூட்டத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்ட நிர்வாக சபை!

 

 

Patrons:

Mrs Raji Arasaratnam

Mr.K S Gunasingam

Mr.P.Wickneswaran

Mr.Kuru Aravinthan

 

President

Mahalingam Kumarakuladervan

(613) 884-3791

 

Secretary

Selvaratnam Pirapakaran

(416) 402-1372

 

Treasurer

Markandu Nirmalen

(647) 838-0219

 

Vice President

Naleny Raveendran

(416) 520-2884

 

Assistant Secretary

Shenthan Mahendran

(905) 781-7224

 

Assistant Treasurer

Prabaharan Kailasapillai

(416) 389-3636

 

Committee Members

Mahalingam Sreekuladevan

(416) 302-7247

 

Ehamparam Raguvarnan

(647) 299-7443

 

Arulappu Ranjan

(416) 299-7990

 

Nadarajah Muralitharan

(416) 298-7132

 

Kumarupillai Sivakumaran

(416) 439-0087

 

Sundaram Chandra

(416) 287-9875

 

Auditor:

Vasuki Kohulan

 

மேலேயுள்ள படத்தில் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களான வையாபுரி பாலா, சு.சிறீஸ்கந்தராஜா மற்றும் சத்தியசிறி ஆகியோரும் உள்ளனர்.

 

Add Comment