பொ.அமிர்தலிங்கம் (நடேஸ்வராக் கல்லூரி அதிபர்) அஞ்சலி நிகழ்வு !

கடந்த 02.04.2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸ்காபுரோ, செந்தாமரை மண்டபத்தில் இடம்பெற்ற பொ.அமிர்தலிங்கம் (முன்னாள் நடேஸ்வராக் கல்லூரி அதிபர்) அவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வின் பொழுது ! நிகழ்வு ஏற்பாடு ; நடேஸ்வராக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம் – கனடா.

Image may contain: 3 people, people sittingImage may contain: 1 person, indoorImage may contain: 1 person, indoorImage may contain: 1 person, standingImage may contain: 1 personImage may contain: 1 person, standingImage may contain: 6 peopleImage may contain: 10 people, indoorImage may contain: one or more people and people sitting

Image may contain: 2 people, indoor

Add Comment